Privacy Policy

PRIVACY WAARBORG

Praxtour gebruikt uitsluitend gegevens van u voor het afhandelen van de bestelling. Alle klantgegevens worden inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven de persoonlijke gegevens, met inbegrip van het adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van u. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals bijv. de expediteur, de leasemaatschappij, de toeleverancier i.v.m. aanmelding garantie, de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

DISCLAIMER

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website en de brochures de grootst mogelijk zorgvuldigheid is betracht, sluiten Praxtour en haar toeleveranciers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site of brochures beschikbaar zijn. Productspecificaties zijn onder voorbehoud. Praxtour heeft zowel het recht als de plicht foutieve informatie te corrigeren.

Praxtour, PraxCare, PraxFit, PraxSpin, PraXercise en VirtuReal Cycling zijn handelsnamen van Praxtour, alle rechten voorbehouden.